Visit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin

Negende deelsessie bekend – Gezag van de overheid

Gepubliceerd door Nacht van de Lobbyist op

De toeslagenaffaire, een pandemie en de energiecrisis; de overheid staat onderdruk en daarmee ook het vertrouwen. De Raad Openbaar bestuur deed onderzoek naar gezagsvertrouwen. In de deelsessie ‘Gezag van de overheid’ deelt het ROB haar inzichten. Hiernaast zitten oud-Kamerlid en burgemeester Jan de Vries en lobbyexpert Mara van Waveren aan tafel. Het driegesprek staat in het teken van belangen, vertrouwen en wederkerigheid.

Wilt u hier bij zijn? Koop hier nog gauw uw tickets: www.nachtvandelobbyist.nl

De sprekers

Mariet de Boer: Mariet de Boer werkt als adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Mariet is filosoof en rondde de master Public Affairs af aan de Universiteit Leiden. Haar masterscriptie ging over de strategische en routineuze manieren waarop Tweede Kamerleden hun contact met belangenbehartigers organiseren. Als adviseur bij de ROB schreef zij mee aan het signalement ‘Gezag herwinnen: over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur’.

Mara van Waveren is directeur en mede-oprichter van Stichting Lobby Lokaal. Mara van Waveren werkt al jaren in de public affairs en is expert op het gebied van lokale lobby. Met Lobby Lokaal enthousiasmeert en leert zij burgers hoe zij hun belangen kunnen behartigen. Dat is hard nodig, want beleidsmakers kunnen alleen goede afwegingen maken wanneer zij doordrongen zijn van alle belangen die spelen.

Jan de Vries is burgemeester van Sliedrecht. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van CNV Connectief (de vakbond voor de publieke sector), directeur van de brancheorganisaties ActiZ en MEE NL en lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Daarnaast is hij toezichthouder bij Het Juridisch Loket en het Leger des Heils en vervulde hij eerder ook nevenfuncties in het onderwijs en de media.

Categorieën: nieuws