Visit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin

Zesde deelsessie bekend – Invloed van lobbyisten: over – en onderschat?

Gepubliceerd door Nacht van de Lobbyist op

 

Terwijl in de media regelmatig verhalen over invloedrijke lobbyisten opduiken, wijst wetenschappelijk onderzoek regelmatig op de beperkte impact van belangenorganisaties. Bovendien stelt veel onderzoek de impact van financiële slagkracht ter discussie, aangezien ook kleinere organisaties zoals NGOs vaak zeer succesvol lobbyen, en soms effectiever werken dan bedrijven die over meer middelen beschikken. In dit panel gaan experts Marcel Hanegraaff (UvA), Milos Labovic (auteur EU Superlobby), Iskander de Bruycker (Universiteit Maastricht), Emily Kraaijenbrink (KNMG) en Anna Herweg (Groene 11) hierover met elkaar in gesprek.

 

De sprekers

Marcel Hanegraaff is universitair hoofddocent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij richt zich op de politiek achter belangenvertegenwoordiging in een transnationale en EU-context en het functioneren van internationale organisaties op het gebied van klimaatverandering en wereldhandel. Ook onderzoekt hij de agendabepalende kracht van belangengroepen in de Europese Unie, lobbyen in COVID-tijden en de politieke activiteit van bedrijven.

Milos Labovic is lobbyist van de Vervoerregio Amsterdam, daarnaast is hij oprichter van de Superlobby Community een gemeenschap van mensen die wil weten hoe macht en invloed werkt. Na zijn baan bij de Servische overheid werkte hij bij de Provincie Zeeland in Brussel, FMO en de Tweede Kamer,. Hij is de auteur van EU Superlobby en Lobbyist van Zeeland.

Iskander de Bruycker is universitair docent EU-politiek en -beleid aan de Universiteit Maastricht. Hij is een toonaangevende wetenschapper op het gebied van EU-lobby en public affairs. Zijn onderzoek richt zich op de driehoeksverhoudingen tussen burgers, lobbygroepen en beleidsmakers, zoals onder welke omstandigheden lobbygroepen de stem van burgers in EU-beleidsprocessen versterken of verzwakken.

Emily Kraaijenbrink is adviseur Public Affairs bij artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst).

Anna Herweg is politicoloog en startte haar lobby carrière bij lobbyadviesbureau Public Matters. Daar adviseerde ze verschillende organisaties voordat ze de overstap maakte naar de groene sector en bij Natuurmonumenten ging werken als lobbyist. Het lobbyadvieswerk trok toch teveel aan haar en inmiddels werkt ze alweer een tijd voor de Groene11 waar ze groene NGO’s adviseert over lobbystrategie en groene samenwerking.

 

Koop hier je kaarten voor de Nacht van de Lobbyist!

Categorieën: nieuws