Visit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin

#NvdL2022

Donderdag 10 november 2022, Den Haag. Zo’n 300 belangenbehartigers, beleidsmakers, journalisten, wetenschappers, studenten en andere geïnteresseerden komen bij elkaar om kennis en nieuwe inzichten te delen en te consumeren over de lobbywereld.

De avond gaat van start in de bijzondere ambiance van de Nieuwe Kerk met de opening van keynote spreker Joris Luyendijk . Aan de hand van zijn boek ‘De zeven vinkjes’ wijst hij op het belang van ieders stem en vertegenwoordiging in de lobby, ook van de mensen zonder zeven of zes vinkjes. Hij bepleit de aanwezigen klaar te zijn voor een toekomst die (hopelijk) snel verandert. De zeven (of zes) vinkjes domineren nu nog in de topposities maar dat zal veranderen. Tot die tijd vergt halen en brengen kanteling en burgerschap, anders blijf je als lobbyist een rottende vis.

Deelsessies
Nadat iedereen het Spui is overgestoken starten in Amare twee rondes met interessante deelsessies. Onder begeleiding van ruim 40 sprekers komt er van alles aan bod.

Wie agendeert? Media of Lobby? Dus wie zorgt uiteindelijk dat een onderwerp in de krant komt? Journalisten zijn zich er niet altijd van bewust dat zij belobbyd worden door woordvoerders van politieke partijen. Voor partijen is de media vaak een laatste redmiddel in hun strategie. Activisten hebben het voordeel dat hun boodschap uit het hart komt. Bij bedrijven ligt dat anders. De acceptatie van beleidsmakers ligt veel hoger bij ngo’s. Enkele uitkomsten van deze deelsessie.

Ook polarisatie in de politiek was een onderwerp, waarin politici Kaj Leers en Joris Backer met wetenschapper Simon Otje onder leiding van Pelle Matla in gesprek gingen. Polarisatie hoort bij de politiek. Maar waar het een negatieve kant krijgt, is het niet meer verzoenbaar en ontstaat daadwerkelijk vijandschap tussen fracties. Populistische partijen vervullen een ventielfunctie, een zesde van het electoraat valt binnen deze hoek, maar sijpelt niet over naar andere fracties. Moet er iets radicaal gebeuren voordat deze groep echt groter wordt? Is een verbod op twitteren door politici een oplossing?

In de deelsessie grassroot initiatieven in vereniging, vloek of zegen? gaan wetenschappers en vertegenwoordigers van LTO Nederland, LHV en de Jonge Klimaat Beweging met elkaar in discussie. Soms is de vereniging inderdaad een grassroot, soms wel duizenden omdat ieder lid sterk zijn eigen positie heeft. Mooie quote: ‘Het onkruid van de een is de bloementuin van de ander’. Ook is een conclusie dat de traditionele grote 3 politieke partijen (VVD,CDA en PVDA) nog steeds veel macht hebben in het maatschappelijk  middenveld, wat ervoor zorgt dat veel organisaties meer richting de politiek getrokken worden dan richting de achterban.

Een ander actueel thema zijn burgerberaden. Zijn die een voorwaarde voor draagvlak? Benito Walker betoogt dat met een burgerberaad tegen de burgers gezegd wordt dat je ze vertrouwt. Yves Dejaeghere vult aan dat een burgerberaad niet alleen politici ideeën meegeeft voor het beleid maar het geeft ze ook transparantie.

Tijdens het deelgesprek tijd voor een nieuwe lobbycultuur? werden de zeven vinkjes van Luyendijk direct op de praktijk van lobby gelegd door sprekers van Vogelbescherming Nederland, de Nationale Jeugdraad en de Jonge Klimaatbeweging.

Bij het gesprek met Marianne Thieme over idealisme en belangenbehartiging blijkt dat een mix van routes aanwenden het meest effectief is om je belangen te bereiken. Dus zowel activistische, idealistische als realistische belangenbehartiging. Voor de Partij voor de Dieren is daarbij de carré mededogen, persoonlijke vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid bepalend hoe belangen worden gewogen.

In de sessie Gezag van de overheid constateren Jan de Vries en Mariet de Boer (Raad Openbaar Bestuur) een tanend gezag. De Vries: Zelfs medeoverheden gedragen zich steeds meer als belangenclubs dan als medeoverheid. Mariet de Boer bepleit het belang van nieuwe verbindingen tussen overheid en burger.

In ‘Invloed van lobbyisten’ wordt gezocht naar factoren voor een effectieve lobby. Vier factoren zijn volgens Milos Labovic belangrijk; expertise, je netwerk, energie en geld. Is geld de meest belangrijke factor? 

In een met kaarslicht verlichte zaal wordt door Eva Wolf en Henk den Uijl gesproken over de relatie tussen belangenbehartiging en democratie van uit een meer politiek- filosofische invalshoek over de rol en meerwaarde van politiek conflict.

 

De avond is afgesloten in de Nieuwe Kerk, met het humoristische duo van de SPELD live. Marcel Hanegraaff is door de heren onderscheiden met de gouden tapir. Onder het genot van een hapje en drankje is bij de borrel nog in grote getalen nagepraat en zijn er – met dank aan boekhandel Paagman – aan de boekenstand boeken over politiek en lobby verkocht.

 

Namens de Public Affairs Academie en de Universiteit Leiden willen we alle aanwezigen bedanken. Vooral ook de moderatoren van alle deelsessies! Ook daar weer een mooie mix van moderators uit de wetenschap en de praktijk!

Reserveer 9 november 2023 vast in je agenda! We verwelkomen je dan graag voor de volgende Nacht van de Lobbyist.

 

Sprekers en moderatoren deelsessies

  • Polarisatie in de politiek: Joris Backer, Simon Otjes, Kaj Leers, moderator Pelle Matla
  • Media en lobby: Patrick Ooms, Karel Joos, Ariejan Korteweg, Evelien Willems, moderator Ellis Aizenberg
  • Burgerberaad: Benito Walker, Lea Bouwmeester, Yves Dejaeghere, Josje den Ridder, moderator Marielle van Oort
  • Grassrootinitiatieven: Wytse Sonnema, Sander Mulder, Monique Roedoe, Joost Berkhout, moderator Geert van Rhee
  • Invloed van lobbyisten: Milos Labovic, Iskander de Bruycker, Emily Kraaijenbrink, Anna Herweg, moderator Marcel Hanegraaff
  • Politiek-Filosofisch Nachtgesprek: Eva Wolf, Henk den Uijl, moderator Jasmijn Verbeek
  • Tijd voor een nieuwe lobbycultuur: Joram Schollaardt, Kimberley Snijders, Valerie Mendes de Leon, moderator Caelesta Braun
  • Gezag van de overheid: Mariet de Boer, Jan de Vries, Mara van Waveren, moderator Marielle van Oort
  • Idealisme en belangen behartigen: Marianne Thieme, moderator Gusta Willems
  • Digitale lobby en de politieke rol van influencers: Heleen Dekoninck, Marc Wever, Jan Puts, moderator Caelesta Braun