Visit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin

Deelsessies

Binnenkort is hier meer informatie te vinden over de deelsessies van de Nacht van de Lobbyist 2022. Tot die tijd inspireren we je graag met de deelsessies van 2019. 

De lobby van het bedrijfsleven

Bart de Liefde (Bird), Jan Maarten Slagter (IBFD), Karel Joos (Interel) en Sigrid Verweij (Coca Cola, ex-VNO-NCW)

Grote bedrijven hebben kennis, plannen én een politiek belang. En dus ook een lobbydoel. Zij zijn zich sterk bewust van de kracht van politiek Den Haag, maar weten ook vanuit het veld waar er nog kansen zijn voor verbetering en kennisoverdracht. Hoe sterk is de rol van het bedrijfsleven in de politiek? Welke lobbydoelen stellen zij en waar ligt de link met het maatschappelijk belang? Waar de politici kennis nodig hebben, hebben bedrijven behoefte aan politieke steun. Tijdens deze deelsessie gingen we in gesprek met bekende namen met veel lobby-ervaring en een oud-Kamerlid om tot nieuwe inzichten te komen over lobby en het bedrijfsleven.

Filosofisch nachtgesprek

Joost Berkhout (UvA) en Benno Netelenbos (UvA)

Zijn er morele grenzen voor lobbyisten als het gaat om lobby-acties, het delen van persoonlijke casussen of persoonlijke contacten? Wie bepaalt deze grenzen en wat gebeurt er als je deze overschrijdt? Tijdens het filosofische nachtgesprek gingen we samen met Joost Berkhout en Benno Netelenbos in gesprek over deze morele en ethische grenzen. Bovendien bekijken we of deze grenzen in de loop der tijd zijn veranderd of verschoven. Deze interactieve deelsessie gaf ruimte tot overdenking, verdiepende gesprekken en nodige discussie over het morele kompas van ‘dé lobbyist’. Geen zwaar gesprek, maar een zinvol gesprek.

Goede doelen in Den Haag: de rol van emoties

Eduard Nazarski (Amnesty Nederland), Wanda de Kanter (TabakNee), Julie Meerveld (Alzheimer Nederland)

Een goede lobby is een maatschappelijke lobby waarin een gedeelde emotie een belangrijke rol speelt. Dat geldt zeker voor NGO’s die staan voor mensen, gelijke kansen, klimaat en de wereld om ons heen. Deze gedreven en betrokken mensen vertellen hun verhalen en pleiten voor verandering. Maar hoe werken de emoties die met deze verhalen gepaard gaan in de lobby mee? Zijn emoties een lobby-tool of juist niet? Wat maakt nu écht het verschil tijdens gesprekken in Den Haag; cijfers of gevoel van urgentie? Tijdens deze deelsessie verkenden we samen met een panel aan directeuren en lobbyisten in de NGO-sector de kracht van emoties en feiten.

In gesprek met… Alexander Pechtold

Sven Kockelmann (KRO-NCRV) en Alexander Pechtold (voormalig partijleider D66)

Tijdens de Nacht van de Lobbyist ging Alexander Pechtold één-op-één in gesprek met Sven Kockelmann over de relatie tussen volksvertegenwoordiging en belangenbehartiging. Hoe maak je als politicus een keuze in de vele lobby-onderwerpen en organisaties die hun punt op de politieke agenda willen zetten? Maar er werd ook ingegaan op de rol van de politicus als belangenbehartiger. Want ben je als politicus niet ook een lobbyist voor je standpunten, en vertegenwoordig je daarbij niet jouw achterban? De deelsessie was een unieke kans om een kijkje te nemen in het leven en brein van een politicus, in de keuzes en overwegingen die hij of zij maakt en verken je de ins en outs van het politieke spel.

Jonge lobbyisten

Diverse jonge lobbyisten

Tijdens deze sessie zijn we in gesprek gegaan met jonge lobbyisten over hoe zij invulling geven aan hun werk. Gaan ze voor zo effectief mogelijk een doel bereiken? Of spelen ze op gevoel en zoeken ze zoveel mogelijk de media op? Zijn ze vooral bezig om voor zichzelf te lobbyen? Of vertegenwoordigen ze een doelgroep waar ze zelf geen deel van uit maken? Deze en meer vragen kwamen aan de orde tijdens deze sessie.

Media, lobby en politiek

Martijn de Greve (WNL/Haagse Lobby, Politieke Junkies), Sven Kockelmann (KRO-NRCV) en Thijs Broer (Vrij Nederland)

Lobby-strategieën verschillen; men kan er voor kiezen om de lobby in stilte op het Binnenhof uit te voeren of juist media-aandacht op te zoeken om zo Kamerleden op scherp te stellen. Beide strategieën vragen om een grote rol voor journalisten; aan de ene kant door bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de stille lobby rondom grote onderwerpen is verlopen, anderzijds door keuzes te maken welke (lobby-)onderwerpen media-aandacht krijgen. Tijdens de deze deelsessie hebben we samen met een panel aan parlementaire journalisten de kansen en valkuilen van een media-lobby en de wisselwerking tussen media en politiek verkend.

Toneel en politiek

Productiehuis Plezant

Politiek theater en toneelpolitiek, wat zijn de verschillen en wat zijn de gelijkenissen? Toneel is dé manier om te laten zien wat er gaande is én ons samen voor te stellen hoe het anders kan. Want stel je voor dat… Samen met acteurs hebben we ervaren hoe het is om in de schoenen te staan van politici en lobbygroepen. Toneel maakt het onbespreekbare zichtbaar en bespreekbaar, ook als de onderwerpen politiek beladen zijn. Tijdens deze deelsessie bespraken we de kracht van theater om de realiteit kritisch te analyseren en te leren hoe toneel de politiek kan bespelen.

Waarom ambtenaren en lobbyisten elkaar niet begrijpen

Caelesta Braun (Associate Professor bestuurskunde) en Pieter Hasekamp (Directeur-generaal Fiscale Zaken op het Ministerie van Financiën)

Er is een spanning tussen ambtenaren en lobbyisten. Zij spreken niet altijd dezelfde taal en zien verschillende stippen op de horizon. Hoe vind je elkaar in deze spraakverwarring? En kun je als partners-in-crime samen het verschil maken? Tijdens deze sessie verkenden we samen met Caelesta Braun en Pieter Hasekamp de obstakels en potentie van samenwerking tussen lobbyisten en ambtenaren.

Wetenschap en politiek: een haat-liefdeverhouding?

Monty Aal (vice-voorzitter LSVb), Bart Pierik (Public affairs-adviseur VSNU) en Remco Breuker (hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden en initiatiefnemer #WOinactie)

De politiek is altijd veranderlijk, druk en onvoorspelbaar. Je zou kunnen denken dat het daarmee het tegenovergestelde is van de wetenschap, die zoekt naar patronen, nieuwe inzichten en overzicht. Tijdens deze deelsessie werd aangetoond dat er een tussenweg is; de kunst is de balans vinden tussen de afhankelijkheid en onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en de politiek(e lobby). Wetenschappelijke onderzoeken bieden vaak een fundament voor de lobby van verschillende organisaties, en aan de andere kant hebben universiteiten ook vaak een eigen lobby lopen. Waar ligt de balans tussen wetenschap en politiek?