Visit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin

Deelsessies

Hieronder vind je de deelsessies van de Nacht van de Lobbyist 2022. 

Burgerberaad: een voorwaarde voor draagvlak

Benito Walker (Bureau Burgerberaad), Lea Bouwmeester (oud-politica, nu adviseur op het gebied van burgerberaad), Yves Dejaeghere (Federation for Innovation in Democracy Europe) & Marielle van Oort (Public Affairs Academie)

Het idee van een burgerberaad is niet nieuw, maar in de laatste jaren krijgt het steeds meer aandacht en een steeds grotere rol in de politiek. Zeker na de goede voorbeelden in binnen- en buitenland. Kunnen burgerberaden een oplossing bieden voor moeilijke beleidsdiscussies en het dalende vertrouwen in de politiek? En is het inmiddels een ‘must’ voor het creëren van draagvlak in een steeds verder gepolariseerd politiek klimaat? Tijdens deze deelsessies verkennen we samen met een panel aan experts de rol en de grenzen van burgerberaden.

Digitale lobby en de politieke rol van influencers

Heleen Dekoninck (Onderzoeker KU Leuven), Jan Puts (Public Policy Agency), Marc Wever ((EPPA - adviseur communicatie en digital public affairs) en moderator Bert Fraussen (universiteit Leiden)

In deze sessie gaan we in op digitale lobby, en de politieke rol en maatschappelijke impact van influencers. Hoe werken bedrijven, NGO’s en ministeries samen met influencers? Wat zijn de voordelen van zowel zichtbare als onzichtbare samenwerking met influencers? En hoe win of verlies je de strijd om aandacht in de digitale arena?

Grassroots Initiatieven in vereniging, vloek of zegen?

Wytse Sonnema (LTO), Sander Mulder (JKB), Joost Berkhout (UvA), Monique Roedoe (LHV) & Geert van Rhee (DNA)

Mobiliseren, dat staat centraal in grassroots initiatieven. Mensen bij elkaar halen en samen een probleem agenderen. Maar wat als dit gebeurt binnen een vereniging of een organisatie die in een eerste instantie al was gevormd om mensen samen te brengen? Zorgt dat juist voor nieuwe en frisse ideeën of spreekt dit het hele idee van een vereniging tegen? Moet je het voorkomen, tegen proberen te houden of juist aanmoedigen?

Het gezag van de overheid

Mariet de Boer (Raad Openbaar Bestuur), Jan de Vries (oud-Kamerlid) en Mara van Waveren (lobby expert)

Het vertrouwen van burgers in de overheid lijkt al enkele jaren te dalen. Recente gebeurtenissen als de Toeslagenaffaire en de coronacrisis hebben daar geen goed aan gedaan. In het afgelopen jaar heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de staat van het gezag van de overheid onderzocht. Tijdens de Nacht van de Lobbyist is de ROB aanwezig om hierover te vertellen. Naast Mariet de Boer van de ROB zitten Jan de Vries en Mara van Waveren aan tafel. Jan de Vries heeft als oud-Kamerlid, oud-bestuurder en nu burgemeester van de gemeente Sliedrecht veel ervaring met het gepercipieerde vertrouwen in de overheid. Wat betekent vertrouwen en hoe draag je als bestuurder hieraan bij? Mara van Waveren bekijkt vertrouwen en gezag vanuit haar adviseursrol en verkent de mogelijkheden om bruggen te slaan. Op welke wijze kunnen maatschappelijke organisaties hieraan bijdragen? Een driegesprek waarin belangen, vertrouwen en wederkerigheid centraal staan.

Idealisme en belangen behartigen

Marianne Thieme (mede-oprichter Partij voor de Dieren)

De ultieme politieke decadentie,’ noemde een Leidse hoogleraar het. Maar een Amerikaanse professor sprak van de eerste ‘political party for non-humans in world history’. Twintig jaar later is het timbre van de Partij voor de Dieren tot diep in de melodie van het publieke debat doorgedrongen. En ook bij andere politieke partijen. Wat is de optimale route om je belangen te bereiken? Een organisatie, een beweging of een politieke partij? Activistische, idealistische of realistische belangenbehartiging? Moet je vasthouden aan je idealen, compromissen sluiten of een andere route kiezen? Hoe kun je in de politiek zijn, zonder van de politiek te worden? Genoeg ingrediënten voor een intiem gesprek met Marianne Thieme, oprichter van de Partij voor de Dieren en medeauteur van het recent verschenen boek Vasthouden aan jouw idealen.

Invloed van lobbyisten: over – en onderschat?

Marcel Hanegraaff (UvA), Milos Labovic (auteur EU Superlobby), Iskander de Bruycker (University Maastricht), Emily Kraaijenbrink (KNMG) en Anna Herweg (Groene11)

Terwijl in de media regelmatig verhalen over invloedrijke lobbyisten opduiken, wijst wetenschappelijk onderzoek regelmatig op de beperkte impact van belangenorganisaties. Bovendien stelt veel onderzoek de impact van financiële slagkracht ter discussie, aangezien ook kleinere organisaties zoals NGOs vaak zeer succesvol lobbyen, en soms effectiever werken dan bedrijven die over meer middelen beschikken. In dit panel gaan experts, politici en belangenbehartigers in discussie over deze boeiende thematiek.

Media & Lobby: Wie agendeert?!

Ariejan Korteweg (Volkskrant), Karel Joos (auteur ‘Lobbyen: Invloed, inzicht, impact’), Patrick Ooms (KWF), Evelien Willems (Universiteit Antwerpen) & Ellis Aizenberg (Universiteit Leiden)

Lobby en media gaan hand in hand: waar lobbyisten media outlets gebruiken om hun punten naar voren te brengen, horen journalisten via lobbyisten over nieuwe ontwikkelingen of prangende vraagstukken. Maar wie besluit uiteindelijk wat nieuws wordt? En als de krantenkop uiteindelijk is gedrukt: Wie heeft het onderwerp dan uiteindelijk geagendeerd? In deze deelsessie verkennen we samen met een panel aan parlementaire journalisten en lobbyisten van zowel NGO’s als het bedrijfsleven de kansen en valkuilen van een media-lobby en de wisselwerking tussen media en politiek.

Polarisatie in de politiek

Kaj Leers (Volt), Pelle Matla (zakelijk leider van Den Haag FM, en geeft schrijftrainingen aan journalisten), Joris Backer (D66) & Simon Otje (Universiteit Leiden)

Welke impact heeft het huidig politiek klimaat, waarin polarisatie snel toeslaat, voor politici en beleidsmakers? Als het politiek debat aan de zijkanten verhardt, is er dan nog voldoende ruimte voor overleg, nuance en compromis? En in welke mate zien we polarisatie ook terug in de concrete standpunten van politieke partijen? In deze deelsessie bespreken we de tendens tot polarisatie in het politieke debat, en gaan we in op mogelijke oorzaken én remedies.

Politiek-filosofisch nachtgesprek

Eva Wolf (Universiteit Tilburg), Henk den Uijl (NSOB) & Jasmijn Verbeek (Public Affairs Academie)

In deze sessie bekijken we de relatie tussen belangenbehartiging en democratie vanuit een meer politiek – filosofische invalshoek en gaan we in gesprek over de betekenis, rol, en meerwaarde van politiek conflict. Wat is eigenlijk de betekenis van de term conflict? Waarom is conflict zo alomtegenwoordig, en dienen we conflicten te beheersen of net op scherp te stellen?

Tijd voor een nieuwe lobby cultuur?!

Joram Schollaardt (Vogelbescherming Nederland), Kimberly Snijders (voorzitter Nationale Jeugdraad), Valérie Mendes de Leon (Jonge Klimaatbeweging) & Caelesta Braun (Universiteit Leiden)

Naast debatten over een nieuwe politieke cultuur, is er ook steeds meer discussie over een nieuwe lobby cultuur. In deze context hoor je vaak dat de tijd van achterkamertjes en netwerken voorbij is. We zien ook de opkomst van een nieuwe generatie lobbyisten en beleidsmakers. Maar doet die nieuwe generatie werkelijk anders aan politiek en belangenbehartiging, en zo ja, hoe krijgt dit concreet vorm? En wat gaat misschien verloren bij deze nieuwe aanpak?