Visit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin

Organiserende partijen

De Public Affairs Academie
De publieke zaak raakt ons allemaal. Daarom is de Public Affairs Academie opgericht, als hét kennisplatform op gebied van public affairs, belangenbehartiging en lobby. De doelstelling van de Public Affairs Academie is enerzijds het versterken van PA- en communicatieprofessionals in hun dagelijkse werkzaamheden door hen de kennis en vaardigheden in handen te geven om zichzelf te ontwikkelen. Anderzijds organiseert het actuele events voor een breed publiek. De Public Affairs Academie beweegt altijd mee met de maatschappelijke en politieke actualiteit, en speelt daar actief op in. Of het nu gaat om verkiezingen, nieuwe technologieën of boekpresentaties; alles dat raakt aan de publieke zaak is voor de Public Affairs Academie van belang. Voor meer informatie over de Public Affairs Academie kun je terecht op de website.

Universiteit Leiden
Het Instituut Bestuurskunde, dat onderdeel vormt van de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden (Campus Den Haag), is een academisch kenniscentrum met internationale uitstraling, waar onderzoek en onderwijs naar complexe vraagstukken op het vlak van publiek bestuur en beleid centraal staat. Wetenschappers verbonden aan de faculteit doen dit vanuit een interdisciplinaire benadering, met bijzondere aandacht voor de veranderende relaties tussen overheden en andere maatschappelijke actoren zoals burgers, bedrijven, semipublieke instellingen en belangenorganisaties. Meer informatie over de Faculteit Governance and Global Affairs kun je vinden op de website.

Door de handen ineen te slaan brengen de Public Affairs Academie en de Universiteit Leiden praktijk en wetenschap samen tijdens de Nacht van de Lobbyist!