Visit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin

Sprekers

Hieronder vind je alle sprekers die deelnamen aan de Nacht van de Lobbyist 2022.

Anna Herweg

DEELSESSIE: INVLOED VAN LOBBYISTEN OVER- EN ONDERSCHAT

Anna Herweg is politicoloog en startte haar lobby carrière bij lobbyadviesbureau Public Matters. Daar adviseerde ze verschillende organisaties voordat ze de overstap maakte naar de groene sector en bij Natuurmonumenten ging werken als lobbyist. Het lobbyadvieswerk trok toch teveel aan haar en inmiddels werkt ze alweer een tijd voor de Groene11 waar ze groene NGO’s adviseert over lobbystrategie en groene samenwerking.

Ariejan Korteweg

Deelsessie: Media en lobby; wie agendeert?!

Ariejan Korteweg schrijft sinds 1987 voor de Volkskrant. Hij was chef van de kunstredactie, adjunct-hoofdredacteur, correspondent in Parijs, parlementair verslaggever en columnist. In Den Haag vatte hij belangstelling op voor lobby, beïnvloeding, integriteit, parlementaire omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag: wat kan wel en niet in de politiek? Samen met Eline Huisman schreef hij Lobbyland, de schaduwmachten die ons besturen. Daarvan verscheen dit jaar een herziene versie bij uitgeverij De Geus.

Benito Walker

Deelsessie: Burgerberaad als voorwaarde voor draagvlak

Benito Walker is voorzitter van Bureau Burgerberaad. Bureau Burgerberaad is opgericht door burgers die zich zorgen maken over het klimaat en het verlies aan biodiversiteit. Bureau Burgerberaad gelooft daarnaast dat burgerberaden een cruciaal middel zijn om burgers en politici op een gelijkwaardige wijze te laten samenwerken.

Bert Fraussen

Deelsessie: Digitale lobby en de politieke rol van influencers

Bert Fraussen is Assistant Professor aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek en onderwijs focust belangenvertegenwoordiging en lobbyen op nationaal en Europees niveau, in het bijzonder de interne organisatie van belangengroepen (zoals hun ledenwerking en beleidsprioriteiten) en hun relaties met beleidsmakers. Hij is mede-initiatiefnemer van de Nacht van de Lobbyist.

Caelesta Braun

Deelsessie: Tijd voor een nieuwe lobby cultuur?!

Prof. dr. C.H.J.M. Braun bestudeert belangenbehartiging, publieke besluitvorming en toezicht. Ze onderzoekt de rol van externe stakeholders in het publieke besluitvormingsproces en hoe maatschappelijke organisaties succesvol publiek beleid kunnen beïnvloeden.

De Speld Live

Afsluiting

Je kent de Speld uiteraard als het satirisch online nieuwsplatform die met messcherpe koppen over het laatste politiek nieuws Den Haag op scherp zet. Maar op de Nacht van de Lobbyist De Speld naar je toe met een wervelende liveshow. Arthur Umbgrove en Michiel Eijsbouts zullen door middel van nieuwsflitsen, enquêtes, interviews en filmpjes met een kritische noot en een harde lach zorgen voor een fantastisch einde van de avond.

Ellis Aizenberg

Deelsessie: Media en lobby; wie agendeert?!

Ellis Aizenberg is assistant professor voor Universiteit Leiden en werkt aan de onderwerpen belangenvertegenwoordiging, lobbyen en legitimiteit.

Emily Kraaijenbrink

DEELSESSIE: INVLOED VAN LOBBYISTEN OVER- EN ONDERSCHAT

Emily Kraaijenbrink is adviseur Public Affairs bij artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Verder heeft Emily Kraaijenbrink een achtergrond in de gezondheidswetenschappen en houdt zij zich bij de KNMG bezig met vraagstukken op het snijvlak arts en maatschappij. Hier zijn snijvlakken zoals preventie, medisch beroepsgeheim, digitale zorg en medisch-ethische actuele vraagstukken.

Eva Wolf

DEELSESSIE: FILOSOFISCH NACHTGESPREK

Dr. E. A. Wolf is universitair docent aan de Universiteit van Tilburg en gespecialiseerd in beleidsconflicten. In haar huidige onderzoek onderzoekt ze hoe en waarom ruimtelijke ordeningsconflicten escaleren naar de gerechtelijke arena. Haar onderzoek toont o.a. hoe conflict mogelijk een productief onderdeel is van beleidsvorming.

Evelien Willems

Deelsessie: Media & Lobby; wie agendeert?!

Dr. Evelien Willems is FWO-postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen belangengroepen, publieke opinie en overheidsbeleid. De rol van de nieuwsmedia en de politisering van beleidskwesties vormen een bijzonder aandachtspunt in haar werk.

Geert van Rhee

Deelsessie: Grassroots Initiatieven in vereniging, vloek of zegen?

Geert van Rhee is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en voorzitter van De Nederlandse Associatie (DNA). DNA verenigt Nederlandse branche-, beroeps- en belangen- organisaties, federaties, fondsen en bonden.

Gusta Willems

DEELSESSIE: IDEALISME EN BELANGEN BEHARTIGEN

Marketing, communities, duurzaamheid en resultaat. Dat vat Gusta wel aardig samen. Een rijke loopbaan langs multinationals, overheden en verenigingen. Altijd op zoek naar verbinding en groei. Kan het niet linksom dan wel rechtsom.

Heleen Dekoninck

Deelsessie: Digitale lobby en de politieke rol van influencers

Heleen Deconinck is onderzoeker bij KUL School for Mass Communication Research. Haar onderzoek focust op de mobiliserende kracht die influencers hebben op jongeren in de context van klimaatactivisme. Haar project combineert inzichten uit onderzoek naar effecten van digitale media, media psychologie en politieke participatie.

Henk den Uijl

Deelsessie: Filosofisch Nachtgesprek

Henk den Uijl is onderzoeker en docent bij de NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur). Zijn onderzoek en onderwijs verbindt politieke filosofie, ethiek en bestuurs- en organisatiekunde.

Iskander de Bruycker

DEELSESSIE: INVLOED VAN LOBBYISTEN OVER- EN ONDERSCHAT

Iskander De Bruycker is universitair docent EU-politiek en -beleid aan de Universiteit Maastricht. Hij is een toonaangevende wetenschapper op het gebied van EU-lobby en public affairs. Zijn onderzoek richt zich op de driehoeksverhoudingen tussen burgers, lobbygroepen en beleidsmakers, zoals onder welke omstandigheden lobbygroepen de stem van burgers in EU-beleidsprocessen versterken of verzwakken.

Jan de Vries

DEELSESSIE: HET GEZAG VAN DE OVERHEID

Jan de Vries is burgemeester van Sliedrecht. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van CNV Connectief (de vakbond voor de publieke sector), directeur van de brancheorganisaties ActiZ en MEE NL en lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Daarnaast is hij toezichthouder bij Het Juridisch Loket en het Leger des Heils en vervulde hij eerder ook nevenfuncties in het onderwijs en de media.

Jan Puts

Deelsessie: Digitale lobby en de politieke rol van influencers

Jan Puts is oprichter van Public Policy Agency. Als consultant public & regulatory affairs staat hij zowel commerciële als niet-commerciële organisaties bij op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau. Daarnaast is hij buitenpromovendus aan de Universiteit Twente op het gebied van Public Affairs in a Digital Age: Digital Transformation of Public Affairs.

Jasmijn Verbeek

Deelsessie: Filosofisch nachtgesprek

Jasmijn Verbeek is team lead Public Affairs, Public Affairs adviseur bij Van Oort & Van Oort en was te gast in podcast #1 van de Nacht van de Lobbyist. Ze heeft een achtergrond in politicologie en politieke filosofie.

Joost Berkhout

DEELSESSIE: GRASSROOTS INITIATIEVEN IN VERENIGING, VLOEK OF ZEGEN?

Dr. D.J. Berkhout is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt welke kwesties belangenbehartigers graag op de politieke agenda zouden willen zien en heeft onderzoek gedaan naar belangenbehartiging door organisaties, zoals vakbonden, denktanks, gemeentes, bedrijven, burgerinitiatieven, beroepsorganisaties, werkgeversorganisaties, NGO's en campagnegroepen.

Joram Schollaardt

Deelsessie: Tijd voor een nieuwe lobby cultuur?!

Joram Schollaardt is Adviseur Public Affairs bij Vogelbescherming Nederland. Hij is ook werkzaam geweest voor TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) en Wallaart & Kusse Public Affairs.

Joris Backer

Deelsessie: Polarisatie in de politiek; wat betekent dat voor belangenbehartigers en lobbyisten?

Joris Backer is een Nederlands politicus voor D66 en sinds 2011 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hier dient Backer als vice-voorzitter van de D66 fractie.

Joris Luyendijk

Keynote

Joris Luyendijk (1971) studeerde Politicologie, Antropologie en Arabisch. Hij schreef diverse boeken en presenteerde diverse programma’s op radio en TV. Hij is voorts journalist, columnist, spreker en onderzoeker. Luyendijk werkte voor The Guardian en bracht er de mechanismen in de bankensector aan het licht (hetgeen o.a. resulteerde in de bestseller ‘Dit kan niet waar zijn’). Zijn boek ‘De Zeven Vinkjes’ is in het voorjaar van 2022 verschenen; over de vraag waarom naarmate je hoger komt in organisaties, de mensen steeds meer op Joris Luyendijk lijken, of proberen te lijken.

Kaj Leers

Deelsessie: Polarisatie in de politiek; wat betekent dat voor belangenbehartigers en lobbyisten?

Kaj Leers (1975) is hoofd strategie van Volt in de Tweede Kamer, communicatiestrateeg en schrijver van het boek ‘Megafoonpolitiek’ over politieke communicatie, en voormalig journalist.

Karel Joos

Deelsessie: Media en lobby; wie agendeert?!

Karel Joos is partner bij Dentons Global Advisors in Brussel, waar hij klanten binnen de industrie, technologie, transport en logistiek adviseert op het gebied van public affairs. Hij is auteur van de boeken ‘Lobbyen: Invloed, inzicht, impact’ en ‘Boeie!’.

Kimberley Snijders

Deelsessie: Tijd voor een nieuwe lobby cultuur?!

Kimberley Snijders is voorzitter van de Nationale Jeugdraad en het SER Jongerenplatform en maakt zich hard voor de positie van jongeren in Nederland. Ze houdt zich dagelijks bezig met jeugdparticipatie en -inclusie en gaat hier dagelijks over in gesprek met beleidsmakers, de media en uiteraard jongeren zelf.

Laura Kersten

Deelsessie: Digitale lobby en de politieke rol van influencers

Laura Kersten helpt met haar bedrijf Kleur op de Wangen mensen die in de politiek werken met het inzetten van social media op zo'n manier dat het een bijdrage levert aan hun werk. Denk aan meer interactie krijgen met inwoners, profiel opbouwen of bereik vergroten onder een specifieke doelgroep. Ze werkte onder andere als social media adviseur voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lea Bouwmeester

Deelsessie: Burgerberaad als voorwaarde voor draagvlak

Lea Bouwmeester is oud-politica. Zij was namens de PvdA vanaf 2006 tot 2017 lid van de Tweede Kamer. Tegenwoordig is zij adviseur op het gebied van zorg en innovatie, dialoog en burgerberaad (Buro Bouwmeester).

Mara van Waveren

DEELSESSIE: HET GEZAG VAN DE OVERHEID

Mara van Waveren is directeur en mede-oprichter van Stichting Lobby Lokaal. Mara van Waveren werkt al jaren in de public affairs en is expert op het gebied van lokale lobby. Met Lobby Lokaal enthousiasmeert en leert zij burgers hoe zij hun belangen kunnen behartigen. Dat is hard nodig, want beleidsmakers kunnen alleen goede afwegingen maken wanneer zij doordrongen zijn van alle belangen die spelen.

Marc Wever

Deelsessie: Digitale lobby en de politieke rol van influencers

Marc Wever is sinds 2019 werkzaam bij advieskantoor EPPA Politiek & Lobby Consultants op het gebied van Digital Public Affairs. Al enkele jaren vindt politiek niet alleen plaats in en rond het parlement, maar is er steeds meer een verschuiving richting het internet zichtbaar. Wie zijn mijn online stakeholders en hoe gebruik ik online communicatie ter versterking van mijn offline-activiteiten. Het zijn enkele vragen die Marc beantwoordt voor zijn klanten uit het MKB, brancheorganisaties, decentrale overheden en internationale bedrijven.

Marcel Hanegraaff

Deelsessie: Invloed van lobbyisten: over – en onderschat?

Dr. M.C. Hanegraaff is universitair hoofddocent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij richt zich op de politiek achter belangenvertegenwoordiging in een transnationale en EU-context en het functioneren van internationale organisaties op het gebied van klimaatverandering en wereldhandel. Ook onderzoekt hij de agendabepalende kracht van belangengroepen in de Europese Unie, lobbyen in COVID-tijden en de politieke activiteit van bedrijven.

Marianne Thieme

DEELSESSIE: IDEALISME EN BELANGEN BEHARTIGEN

Als Marianne Thieme eenmaal iets in haar hoofd heeft, dan zal het gebeuren ook. In oktober 2002 richtte zij samen met vier anderen de Partij voor de Dieren op; de eerste politieke partij ter wereld die de planeet centraal stelt en ál haar bewoners, mens en dier. In Groeiend Verzet, de laatste van de vijf boeken die zij tot dusver heeft geschreven, beschrijft zij hoe ze op maandag 28 oktober vlak voor sluitingstijd de Amsterdamse Kamer van Koophandel kwam binnenrennen, vroeg of er nog iemand een politieke partij moest oprichten, en prompt voor mocht gaan zodat de partij op tijd kon worden ingeschreven om mee te doen aan de aanstaande verkiezingen. In 2006 kwam de Partij voor de Dieren onder haar leiding met twee zetels in de Tweede Kamer, een wereldprimeur. Marianne Thieme is zeventien jaar lang de politieke leider geweest van wat is uitgegroeid tot een zeer succesvolle, nieuwe...

Marielle van Oort

Marielle van Oort is al ruim 20 jaar adviseur public affairs en directeur van de Public Affairs Academie. In haar werk zet zij zich in voor het verbinden van belangen, het creëren van mooie ontmoetingen en het sluiten van coalities. Duurzaamheid van relaties en belangen op de lange termijn staan centraal. Daarnaast geeft zij trainingen, verzorgt zij masterclasses en geeft zij gastlessen. Marielle is mede-initiatiefneemster van de Nacht van de Lobbyist.

Mariet de Boer

Deelsessie: gezag van de overheid

Mariet de Boer werkt als adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Mariet is filosoof en rondde de master Public Affairs af aan de Universiteit Leiden. Haar masterscriptie ging over de strategische en routineuze manieren waarop Tweede Kamerleden hun contact met belangenbehartigers organiseren. Als adviseur bij de ROB schreef zij mee aan het signalement ‘Gezag herwinnen: over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur’.

Milos Labovic

DEELSESSIE: INVLOED VAN LOBBYISTEN: OVER- EN ONDERSCHAT?

Milos Labovic is lobbyist van de Vervoerregio Amsterdam, daarnaast is hij oprichter van de Superlobby Community een gemeenschap van mensen die wil weten hoe macht en invloed werkt. Na zijn baan bij de Servische overheid werkte hij bij de Provincie Zeeland in Brussel, FMO en de Tweede Kamer,. Hij is de auteur van EU Superlobby en Lobbyist van Zeeland.

Monique Roedoe

Deelsessie: Grassroots Initiatieven in vereniging, vloek of zegen?

Monique Roedoe is manager Communicatie & Public Affairs bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), die de belangen behartigt van zo’n 14.000 huisartsen. Een beroepsgroep die al langer onder grote druk werkt én van wezenlijk belang is voor elke Nederlander. Lobbyen voor de toegang tot basiszorg is voor Monique en haar team inmiddels dagelijkse kost. Monique heeft inmiddels ruim 15 jaar ervaring in verenigingen; voor de LHV werkte zij jaren voor beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Patrick Ooms

Deelsessie: Media en lobby; wie agendeert?!

Patrick Ooms is team lead public affairs bij KWF Kankerbestrijding. Zijn team speelt het politieke spel in Den Haag en Brussel. Onderwerpen zoals rookvrije generatie, bevolkingsonderzoeken en het mogelijk maken van onderzoek staan centraal maar ook thema’s als de betaalbaarheid van geneesmiddelen, de ANBI-status en kansspelen worden (inter)nationaal opgepakt.

Pelle Matla

Deelsessie: Polarisatie in de politiek; wat betekent dat voor belangenbehartigers en lobbyisten?

Pelle Matla is zakelijk leider van de Haagse lokale omroep Den Haag FM. Als journalist werkte hij onder andere bij Het Financieele Dagblad, de Wereldomroep en Omroep West. Daarnaast trad hij regelmatig op als gespreksleider en debat-host. Ook werkte hij als hoofd publieksprogrammering bij mediamuseum Beeld en Geluid Den Haag.

Sander Mulder

Deelsessie: Grassroots Initiatieven in vereniging, vloek of zegen?

Sander Mulder is de voorzitter van de Public Affairs Internationaal-werkgroep van de Jonge Klimaatbeweging (JKB). De JKB is de organisatie die de stem van jongeren in het klimaatdebat verenigt, en recentelijk namens meer dan 30 organisaties een nieuwe Jonge Klimaatagenda heeft gepresenteerd.

Simon Otjes

Deelsessie: Polarisatie in de politiek; wat betekent dat voor belangenbehartigers en lobbyisten?

Simon Otjes is universitair docent Nederlandse politiek bij de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar politieke partijen, parlementen, kiezers en belangengroepen in Europa met bijzondere aandacht voor Nederland.

Valérie Mendes de Leon

Deelsessie: Tijd voor een nieuwe lobby cultuur?!

Valérie Mendes de León is werkzaam bij Public Matters en is actief bij het Public Affairs team van de Jonge Klimaatbeweging waar ze zich o.a. richt op ecofeminisme.

Wytse Sonnema

Deelsessie: Grassroots Initiatieven in vereniging, vloek of zegen?

Wytse Sonnema is hoofd public affairs & communicatie bij LTO Nederland. De ruim 30.000 boeren en tuinders die lid zijn van de belangenbehartiger hebben de afgelopen jaren talloze ‘grassroots initiatieven’ ontplooid. Met zijn team zet Sonnema zich in om de mooie initiatieven te ondersteunen voor het beste resultaat richting politiek en media.

Yves Dejaeghere

DEELSESSIE: BURGERBERAAD ALS VOORWAARDE VOOR DRAAGVLAK

Yves Dejaeghere is executive director van de Federation for Innovation in Democracy Europe (IVZW) een Europese denktank rond democratische vernieuwing. Daarvoor was hij coördinator van de Belgische organisatie G1000. Tot 2018 was hij onderzoeker en docent in de politieke wetenschappen aan de UAntwerpen en voorheen aan de KULeuven. Als expert in burgerparticipatie heeft hij gewerkt met de Europese Commissie, de Europese Rekenkamer, de Raad van Europa, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Daarnaast trad hij als adviseur op voor verschillende nationale, regionale en lokale overheden.