Visit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin

#NvdL2024

Donderdag 18 januari: het moment waarop belangenbehartigers, beleidsmakers, wetenschappers, studenten en andere belangstellenden voor de derde keer samenkwamen tijdens de Nacht van de Lobbyist. Wederom een succesvolle samenwerking tussen de Public Affairs Academie en de Universiteit Leiden.

Na het openingswoord van initiatiefnemers Marielle Van Oort en Bert Fraussen opende voormalig SP-Kamerlid Renske Leijten in de Nieuwe Kerk de Nacht van de Lobbyist. Hierin blikte zij terug en reflecteerde ze onder andere op de Toeslagenaffaire en de rol van belangenbehartiging daarin, en gaf ze de ruim 300 aanwezigen een wijze les mee. ‘Als de wil er is om een maatschappelijk probleem op de kaart te zetten, dan kan dat.’

Na de oversteek naar Amare gingen de deelnemers uiteen in deelsessies, waarin uiteenlopende en actuele onderwerpen aan bod kwamen. Zo werd Farid Azarkan geïnterviewd over zijn tijd als Kamerlid en zijn blik op belangenbehartiging en bespraken Nando Kasteleijn, Evelien Willems, Bram Vranken en Bert Fraussen de rol van Big Tech in Brussel. De formatie-pubquiz, met verschillende politiek georiënteerde vragen, diende als prikkelend intermezzo tussen de twee rondes.

De tweede ronde deelsessies verschaften de aanwezigen onder meer een lezing van René de Monchy over de rol van desinformatie in de maatschappij en een paneldiscussie over polderen tussen verschillende bestuurslagen in Nederland met Leonard Geluk, Caspar Van Den Berg, Rien Fraanje en Caelesta Braun. Het interactieve lijndebat met Mara van Waveren, Rogier Krabbendam en Johan Barnard zorgde voor een dynamisch debat over maatschappelijk verantwoord lobbyen.

Met de terugkeer in de Nieuwe Kerk stond cabaretier Sjaak Bral klaar voor het stichtelijk nawoord, waarin hij met een scherpe blik op de politieke actualiteit de lachers op zijn hand kreeg. Als afsluiting van de plenaire sessie werd Tessa Teurlings in het zonnetje gezet als winnares van de essaywedstrijd en was er genoeg stof tot napraten tijdens de afsluitende borrel.

Via deze link vind je een uitgebreide samenvatting van de deelsessies tijdens de derde editie van de Nacht van de Lobbyist.

Alle sprekers, aanwezigen en andere betrokkenen: bedankt voor jullie komst! Zet 23 januari 2025 alvast in de agenda, want we zien jullie graag terug tijdens de vierde editie.