Visit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin

Deelsessies update: Ongekende Belangen en Maatschappelijk Verantwoord Lobbyen

Gepubliceerd door Nacht van de Lobbyist op


De lijst met deelsessies en sprekers breidt zich steeds verder uit in aanloop naar de Nacht van de Lobbyist op 18 januari. Tijdens de deelsessies zullen ook Ongekende Belangen en een interactief lijndebat over Maatschappelijk Verantwoord Lobbyen de revue passeren. Lees hieronder meer info over deze deelsessies en en de betrokken sprekers. 

In welke mate worden gewone burgers niet alleen gehoord maar ook begrepen door politici? Welke uitdagingen ervaren burgerinitiatieven die minder bekend zijn met het politiek en ambtelijke speelveld, en met zeer beperkte middelen om toch hun belang zichtbaar te maken? En waarom verdwalen zoveel burgers in het doolhof van bureaucratie dat publieke dienstverlening soms geworden is? In deze sessies delen Caelesta Braun (Universiteit Leiden) en Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden) hun inzichten en ervaringen over deze vraagstukken, en belichten ze de meerwaarde van (meer) collectief denken en handelen.

Hoewel iedereen voorstander is van maatschappelijk verantwoord lobbyen, blijft de precieze betekening vaak ongrijpbaar. We nodigen je daarom om uit om samen met andere belangenbehartigers en beleidsmakers deel te nemen aan een interactief debat, waarin experts als Mara van Waveren (Stichting Lobby Lokaal), Johan Barnard (APG Financial Services) en Rogier Krabbendam (VNO NCW West) hun visie delen, maar ook het aanwezige publiek hun standpunten zichtbaar maakt door positie te kiezen op concrete stellingen. Terwijl we ons begeven in een boeiend en dynamisch lijndebat, waarbij aanwezigen ook tijdens de discussie van positie kunnen veranderen, krijgen we meer inzicht in wat het daadwerkelijk betekent om op een verantwoorde wijze invloed uit te oefenen en maatschappelijke organisaties te betrekken bij beleidsvorming.

Meer weten over de sprekers? Hier vind je meer informatie over de sprekers tijdens de Nacht van de Lobbyist.

Categorie├źn: nieuws